WHOI ARGO: Region: Atlantic (25 to 35), ordered by deployment date


Trajectory

Metadata Traj Cycle Traj Drift 1 Traj drift 2 Traj Position Traj Speed
159 - - - - -
WMO: #4900150
SOLO_TS2: #1199
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: SB5.22 1 2001
SBE41CP 58
Paines 1188
WMO: #4900151
SOLO_TS2: #2001
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: SB5.22 1 2001
SBE41CP 59
Paines 1188
WMO: #1900039
SOLO_TS2: #49
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: SB5.22 1 2001
SBE41CP 129
Paines 2147483647
WMO: #1900040
SOLO_TS2: #59
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: SB5.22 1 2001
SBE41CP 121
Paines 2147483647
WMO: #4900155
SOLO_TS2: #66
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: SB5.22 1 2001
SBE41CP 127
Paines 2147483647
WMO: #4900156
SOLO_TS2: #43
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: SB5.22 1 2001
SBE41CP 116
Paines 2147483647
WMO: #4900157
SOLO_TS2: #61
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: SB5.22 1 2001
SBE41CP 283
Paines 2147483647
WMO: #4900158
SOLO_TS2: #84
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: SB5.22 1 2001
SBE41CP 128
Paines 2147483647
WMO: #4900159
SOLO_TS2: #26
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: SB5.22 1 2001
SBE41CP 124
Paines 2147483647
WMO: #4900160
SOLO_TS2: #79
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: SB5.22 1 2001
SBE41CP 125
Paines 2147483647
WMO: #1900041
SOLO_TS2: #134
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: 5.22
SBE41CP 0295
Paines 2657717552
WMO: #4900182
SOLO_TS2: #147
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: 5.22
SBE41CP 0294
Paines 2657717551
WMO: #4900184
SOLO_TS2: #152
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: 5.22
SBE41CP 0285
Paines 2657717538
WMO: #4900183
SOLO_TS2: #151
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: 5.22
SBE41CP 0287
Paines 2657717540
WMO: #4900232
SOLO_TS9: #184
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0327
Paines 2657730053
WMO: #4900362
SOLO_TS9: #177
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0331
Paines 2657730058
WMO: #4900363
SOLO_TS9: #186
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0337
Paines 2657730067
WMO: #4900424
SOLO_TS9: #185
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0338
Paines 2657730068
WMO: #4900441
SOLO_TS9: #221
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0310
Paines 2657717572
WMO: #4900443
SOLO_TS9: #223
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0336
Paines 2657730066
WMO: #4900442
SOLO_TS9: #222
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0335
Paines 2657730063
WMO: #4900547
SOLO_TS16: #303
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0516
Druck 5082
WMO: #4900550
SOLO_TS16: #302
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0515
Druck 5080
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4900551
SOLO_TS16: #288
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0389
Druck 4399
WMO: #4900553
SOLO_TS16: #289
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0395
Druck 4403
WMO: #4900562
SOLO_TS16: #314
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0534
Druck 5104
WMO: #4900563
SOLO_TS16: #317
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0537
Druck 5107
WMO: #4900578
SOLO_TS16: #348
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0551
Druck 5209
WMO: #4900579
SOLO_TS16: #349
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0545
Druck 5169
WMO: #4900580
SOLO_TS16: #350
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0605
Druck 5763
WMO: #1900490
SOLO_TS16: #404
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0596
Druck 5737
WMO: #4900595
SOLO_TS16: #403
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0604
Druck 5762
WMO: #4900594
SOLO_TS16: #402
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0603
Druck 5761
WMO: #4900593
SOLO_TS16: #401
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0602
Druck 5760
WMO: #4900687
SOLO_TS16: #462
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1078
Druck 7626
WMO: #1900638
SOLO_TS16: #531
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1099
Druck 7862
WMO: #4900729
SOLO_TS16: #471
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1081
Druck 7718
WMO: #4900781
SOLO_TS16: #603
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1429
Druck 9327
WMO: #4900782
SOLO_TS16: #601
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1427
Druck 9325
WMO: #4900787
SOLO_TS16: #614
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1436
Druck 9334
WMO: #4900784
SOLO_TS16: #638
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1458
Druck 9968
WMO: #4900788
SOLO_TS16: #620
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1440
Druck 9766
WMO: #4900785
SOLO_TS16: #630
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1445
Druck 9771
WMO: #4900789
SOLO_TS16: #617
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1433
Druck 9331
WMO: #4900790
SOLO_TS16: #613
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1437
Druck 9299
WMO: #4900794
SOLOIR_TS2: #672
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 0289
Druck n/a
WMO: #4900791
SOLO_TS16: #621
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1441
Druck 9767
WMO: #4900792
SOLO_TS16: #631
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE 1444
Druck 9770
WMO: #4900793
SOLO_TS16: #634
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1456
Druck 9806
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1900735
SOLO_TS16: #637
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1453
Druck 9779
WMO: #1900736
SOLO_TS16: #640
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1461
Druck 10299
WMO: #1900749
SOLO_TS16: #691
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1540
Druck 2324175
WMO: #1900750
SOLO_TS16: #690
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1537
Druck 2324160
WMO: #1900751
SOLO_TS16: #688
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1416
Druck 10523
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4900805
SOLO_TS16: #689
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1536
Druck 2324158
WMO: #1900762
SOLO_TS16: #712
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1585
Druck 2363786
WMO: #6900314
SOLO_TS16: #685
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1413
Druck 10520
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4900807
SOLOIR_TS2: #709
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1581
Druck 2363782
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1900763
SOLO_TS16: #723
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1590
Druck 2363815
WMO: #4900845
SOLOIR_TSO5: #760
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.1
SBE41CP 1892
Druck n/a
WMO: #4900838
SOLO_TS16: #742
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1615
Druck 2409748
WMO: #1900801
SOLO_TS16: #749
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1632
Druck 2424879
WMO: #1900777
SOLO_TS16: #745
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1616
Druck 2409749
WMO: #1900778
SOLO_TS16: #744
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1614
Druck 2409747
WMO: #1900779
SOLO_TS16: #748
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1619
Druck 2418936
WMO: #4900846
SOLO_TS16: #757
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1631
Druck 2424878
WMO: #4900847
SOLO_TS16: #755
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1628
Druck 2424875
WMO: #4901039
SOLO_TS16: #747
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1609
Druck 2409735
WMO: #4900852
SOLO_TS16: #753
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1611
Druck 2409740
WMO: #1900983
SOLO_TS16: #875
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2054
Druck 2619536
WMO: #1900984
SOLO_TS16: #888
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2063
Druck 2637452
WMO: #4901038
SOLO_TS16: #881
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2100
Druck 2628026
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1901461
SOLO_TS16: #928
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.20
SBE41CP 1901
Druck 2985683
WMO: #4901062
SOLO_TS16: #978
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.20
SBE41CP 2044
Druck 3050299
WMO: #4901204
SOLO_TS16: #951
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.20
SBE41CP 2096
Druck 2842043
WMO: #4901205
SOLO_TS16: #864
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.20
SBE41CP 2048
Druck 2606485
WMO: #4901058
SOLO_TS16: #984
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2534
Druck 2736920
WMO: #4901057
SOLO_TS16: #987
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2537
Druck 2619352
WMO: #4901211
SOLOIR_TS2: #997
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.02
SBE41CP 2556
Druck 3037260
WMO: #4901216
SOLOIR_TSO5: #859
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 1997
Druck 2385307
WMO: #4901222
SOLO_TS16: #1016
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2590
Druck 3058462
WMO: #4901282
SOLOIR_TS2: #1038
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.03
SBE41CP 2571
Druck 2837311
WMO: #4901288
SOLO_TS16: #1045
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.03
SBE41CP 2602
Druck 3061936
WMO: #4901285
SOLO_TS16: #1042
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.03
SBE41CP 2593
Druck 3070090
WMO: #4901289
SOLO_TS16: #1048
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.03
SBE41CP 2595
Druck 2729406
WMO: #1901534
SOLOIR_TS2: #1054
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.03
SBE41CP 3060
Druck 3061929
WMO: #4901293
SOLO_TS16: #909
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2078
Druck 2628028
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4901297
SOLO_TS16: #1140
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.06
SBE41CP 3087
Druck 3155290
WMO: #4901294
SOLO_TS16: #1094
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.06
SBE41CP 3076
Druck 2494634
WMO: #4901034
SOLO_TS16: #910
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2083
Druck 2632678
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4901295
SOLO_TS16: #1137
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.06
SBE41CP 3111
Druck 3168535
WMO: #1901584
SOLO_TS16: #1119
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.06
SBE41CP 3080
Druck 3150878
WMO: #4901400
SOLOIR_TS2: #1143
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.08
SBE41CP 3123
Druck 3192812
WMO: #4901299
SOLOIR_TS2: #1145
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.08
SBE41CP 3127
Druck 3198470
WMO: #4901450
SOLOIR_TS2: #955
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.08
SBE41CP 2546
Druck 2636846
WMO: #4901452
SOLO_TS16: #1099
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.08
SBE41CP 3105
Druck 3174429
WMO: #4901451
SOLO_TS16: #1098
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.08
SBE41CP 3117
Druck 3173078
WMO: #4901453
SOLO_TS16: #1103
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.08
SBE41CP 3149
Druck 3212553
WMO: #4901463
SOLOIR_TS2: #1169
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 3.01
SBE41CP 3132
Druck 3198522
WMO: #4901462
SOLO_TS16: #1155
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.10
SBE41CP 3370
Druck 3216390
WMO: #1901596
SOLO_TS16: #1135
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.06
SBE41CP 3097
Druck 3152573
WMO: #4901466
SOLO_TS16: #1131
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.10
SBE41CP 3098
Druck 3155289
WMO: #4901467
SOLO_TS16: #1156
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.10
SBE41CP 3371
Druck 3210797
WMO: #1901682
SOLO2IR_TS9: #7084
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 3775
Druck 3162450
WMO: #1901688
SOLO2IR_TS9: #7143
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4802
Druck 3464319
WMO: #4901586
SOLO2IR_TS9: #7174
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4880
Druck 3628288
WMO: #4901588
SOLO2IR_TS9: #7176
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4884
Druck 3588068
WMO: #4901585
SOLO2IR_TS9: #7080
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 3429
Druck 3260912
WMO: #4901590
SOLO2IR_TS9: #7178
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4940
Druck 3815786
WMO: #4901587
SOLO2IR_TS9: #7175
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4914
Druck 3590584
WMO: #1901662
SOLO2IR_TS9: #7036
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 3746
Druck 3265363
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4901595
SOLO2IR_TS9: #7213
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4946
Druck 3772131
WMO: #4901676
SOLOIR_TS2: #1173
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 3.01
SBE41CP 3399
Druck 3286312
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4901621
SOLO2IR_TS9: #7228
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4902
Druck 3634925
WMO: #4901622
SOLO2IR_TS9: #7229
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4924
Druck 3633597
WMO: #4901701
SOLO2IR_TS9: #7247
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4903
Druck 3585754
WMO: #4901702
SOLO2IR_TS9: #7248
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4908
Druck 3648537
WMO: #4901700
SOLO2IR_TS9: #7241
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4929
Druck 3645029
WMO: #4902111
SOLO2IR_TS9: #7345
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 7382
Druck 4241321
WMO: #4902110
SOLO2IR_TS9: #7344
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 7381
Druck 4241329
WMO: #4902108
SOLO2IR_TS9: #7342
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 7374
Druck 4241323
WMO: #4902109
SOLO2IR_TS9: #7343
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 7366
Druck 4196149
WMO: #4902115
SOLO2IR_TS9: #7350
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 7371
Druck 4180220
WMO: #4902113
SOLO2IR_TS9: #7347
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 7378
Druck 4241316
WMO: #4902114
SOLO2IR_TS9: #7349
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 7380
Druck 4224995
WMO: #4902112
SOLO2IR_TS9: #7346
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 7379
Druck 4241318
WMO: #4902341
SOLO2IR_TS9: #7377
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 7292
Druck 4219021
WMO: #4902120
SOLO2IR_TS9: #7362
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 7271
Druck 4218736
WMO: #4902345
SOLO2IR_TS9: #7418
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 8542
Kistler 4940413
WMO: #4902344
SOLO2IR_TS9: #7378
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 3408
Druck 3255726
WMO: #4902343
SOLO2IR_TS9: #7361
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 7330
Druck 4196157
WMO: #4902353
ALTOIR_TS12: #10083
IRIDIUM

Instrument: ALTOIR_TS12
ROM: 3.1g
SBE41CP 8344
Kistler 4924369
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4902354
SOLO2IR_TS9: #7382
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 7213
Druck 4266867
WMO: #4902911
SOLO2IR_TS9: #7423
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 8551
Druck 10300963
WMO: #4902355
SOLO2IR_TS9: #7405
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 8385
Kistler 4924268
WMO: #4903222
ALTOIR_TS12: #10107
IRIDIUM

Instrument: ALTOIR_TS12
ROM: 4.5c
SBE41CP 08643
Druck 10300610
WMO: #4902909
SOLO2IR_TS9: #7406
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 8387
Kistler 4924389
WMO: #4902910
SOLO2IR_TS9: #7408
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 8346
Kistler 4924377
WMO: #4903223
ALTOIR_TS12: #10109
IRIDIUM

Instrument: ALTOIR_TS12
ROM: 5.0a
SBE41CP 08527
Kistler 4940379
WMO: #4902928
SOLO2IR_TS9: #7463
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9267
Druck 10450858
WMO: #4903042
SOLO2IR_TS9: #7515
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 10906
Druck 10599590
WMO: #4903043
SOLO2IR_TS9: #7488
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 10747
Druck 10719994
WMO: #4903056
SOLO2IR_TS9: #7539
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 11036
Druck 10963035
WMO: #4903051
SOLO2IR_TS9: #7498
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 10804
Druck 10746405
WMO: #4903050
SOLO2IR_TS9: #7497
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 10813
Druck 10724561
WMO: #4903044
SOLO2IR_TS9: #7481
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 10728
Druck 10746574
WMO: #4903328
SOLO2IR_TS9: #7594
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 11840
Druck 11144333
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4903341
SOLO2IR_TS9: #7617
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12139
Druck 11307830
WMO: #4903348
SOLO2IR_TS9: #7669
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12982
Druck 11499788
WMO: #4903346
SOLO2IR_TS9: #7657
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12976
Druck 11515300
WMO: #1902375
SOLO2IR_TS9: #7610
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12184
Druck 11324323
WMO: #1902406
SOLO2IR_TS9: #7672
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13150
Druck 11569191
WMO: #4903541
SOLO2IR_TS9: #7804
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 18259
Druck 12299124
n/a
WMO: #1902519
SOLO2IR_TS9: #7774
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 17236
Druck 12051745
n/a
WMO: #1902512
SOLO2IR_TS9: #7875
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 16767
Druck 11986999
n/a
WMO: #2903445
SOLO2IR_TS9: #7901
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 19461
Druck 12197072
n/a
WMO: #2903446
SOLO2IR_TS9: #7904
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 19616
Druck 12373084
n/a
WMO: #2903443
SOLO2IR_TS9: #7893
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 19797
Druck 12263237
n/a
WMO: #2903447
SOLO2IR_TS9: #7905
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 19632
Druck 12354212
n/a
159 - - - - -

WHOI Argo Homepage Creation Date: 19-Jul-2024