WHOI ARGO: SBE SN 2078 to 2596


Trajectory

Metadata Traj Cycle Traj Drift 1 Traj drift 2 Traj Position Traj Speed
125 - - - - -
WMO: #4901293
SOLO_TS16: #909
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2078
Druck 2628028
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1901000
SOLO_TS16: #933
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2079
Druck 2959349
WMO: #1900989
SOLO_TS16: #901
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2080
Druck 2628030
WMO: #3900753
SOLO_TS16: #819
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2082
Druck 2450419
WMO: #4901034
SOLO_TS16: #910
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2083
Druck 2632678
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4901022
SOLO_TS16: #911
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2084
Druck 2632679
WMO: #1900999
SOLO_TS16: #932
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2085
Druck 2958487
WMO: #4901032
SOLO_TS16: #915
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2086
Druck 2636824
WMO: #1901001
SOLO_TS16: #934
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2087
Druck 2959348
WMO: #1901460
SOLO_TS16: #925
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.20
SBE41CP 2088
Druck 2832887
WMO: #1900986
SOLO_TS16: #916
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2089
Druck 2636827
WMO: #1900994
SOLOIR_TS2: #942
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2090
Druck 2636829
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #3900756
SOLO_TS16: #923
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2091
Druck 2952029
WMO: #1900995
SOLO_TS16: #908
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2092
Druck 2636831
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4901225
SOLOIR_TS2: #975
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2093
Druck 2606391
WMO: #1900993
SOLOIR_TS2: #943
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2094
Druck 2619326
WMO: #3900755
SOLO_TS16: #921
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2095
Druck 2837372
WMO: #4901204
SOLO_TS16: #951
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.20
SBE41CP 2096
Druck 2842043
WMO: #3900754
SOLO_TS16: #920
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2097
Druck 2837309
WMO: #1901458
SOLO_TS16: #849
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.20
SBE41CP 2098
Druck 2982102
WMO: #1901464
SOLOIR_TS2: #974
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2099
Druck 2842028
WMO: #4901038
SOLO_TS16: #881
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2100
Druck 2628026
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1901457
SOLOIR_TS2: #818
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2101
Druck 2842049
WMO: #1900991
SOLO_TS16: #926
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2102
Druck 2619344
WMO: #3900757
SOLO_TS16: #927
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2103
Druck 2842059
WMO: #1901004
SOLOIR_TS2: #949
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2104
Druck 2072990
WMO: #1900997
SOLO_TS16: #929
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2105
Druck 2072988
WMO: #1901003
SOLOIR_TS2: #945
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2106
Druck 2072993
WMO: #1901006
SOLOIR_TS2: #946
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2107
Druck 2837308
WMO: #4901027
SOLO_TS16: #887
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2108
Druck 2631253
WMO: #1901002
SOLOIR_TS2: #944
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2109
Druck 2072989
WMO: #3900726
SOLO_TS16: #906
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2110
Druck 2631255
WMO: #4901031
SOLO_TS16: #914
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2111
Druck 2631256
WMO: #1901450
SOLO_TS16: #862
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2112
Druck 2606481
WMO: #4901026
SOLO_TS16: #885
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2113
Druck 2632597
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #3900732
SOLO_TS16: #886
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2114
Druck 2632610
WMO: #3900725
SOLO_TS16: #905
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2115
Druck 2632611
WMO: #3900724
SOLO_TS16: #904
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2116
Druck 2632612
WMO: #4901016
SOLO_TS16: #883
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2117
Druck 2632613
WMO: #1900996
SOLO_TS16: #900
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2118
Druck 2632614
WMO: #4901023
SOLO_TS16: #899
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2119
Druck 2632615
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #3900723
SOLO_TS16: #902
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2120
Druck 2632616
WMO: #4901030
SOLO_TS16: #913
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2121
Druck 2632617
WMO: #4901035
SOLO_TS16: #912
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2297
Druck 2701857
WMO: #1900988
SOLO_TS16: #922
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2298
Druck 2701858
WMO: #3900762
SOLO_TS16: #982
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.20
SBE41CP 2299
Druck 2619549
WMO: #4901017
SOLO_TS16: #897
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2300
Druck 2701860
WMO: #1900987
SOLO_TS16: #917
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2301
Druck 2701861
WMO: #4901018
SOLO_TS16: #898
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2302
Druck 2701862
WMO: #1900998
SOLO_TS16: #919
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2303
Druck 2072991
WMO: #1900990
SOLO_TS16: #918
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2304
Druck 2701864
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1901495
SOLO_TS16: #980
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.00
SBE41CP 2306
Druck 2774714
WMO: #1901453
SOLO_TS16: #967
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.00
SBE41CP 2523
Druck 2953024
WMO: #4901206
SOLO_TS16: #992
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2525
Druck 2953014
WMO: #1901504
SOLO_TS16: #966
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.03
SBE41CP 2526
Druck 2837373
WMO: #1901706
SOLOIR_TS2: #1152
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 3.01
SBE41CP 2527
Druck 2957312
WMO: #3900761
SOLOIR_TS2: #965
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2528
Druck 2959340
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #3900760
SOLOIR_TS2: #964
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.01
SBE41CP 2529
Druck 2957305
WMO: #3900758
SOLOIR_TS2: #962
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2530
Druck 2952606
WMO: #1901503
SOLOIR_TS2: #1039
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.03
SBE41CP 2531
Druck 2956229
WMO: #3900759
SOLOIR_TS2: #963
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2532
Druck 2957325
WMO: #1901465
SOLO_TS16: #983
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.03
SBE41CP 2533
Druck 2824367
WMO: #4901058
SOLO_TS16: #984
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2534
Druck 2736920
WMO: #4901060
SOLO_TS16: #985
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2535
Druck 2696954
WMO: #4901059
SOLO_TS16: #986
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2536
Druck 2774671
WMO: #4901057
SOLO_TS16: #987
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2537
Druck 2619352
WMO: #4901046
SOLO_TS16: #988
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2538
Druck 2774667
WMO: #1901502
SOLOIR_TS2: #1040
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.03
SBE41CP 2539
Druck 2824415
WMO: #4901056
SOLO_TS16: #989
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2540
Druck 2832877
WMO: #1901822
SOLO2IR_TS9: #7363
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 2541
Druck 2711874
WMO: #4901063
SOLO_TS16: #990
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2542
Druck 2636088
WMO: #1901455
SOLOIR_TS2: #969
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.01
SBE41CP 2543
Druck 2709836
WMO: #1901456
SOLOIR_TS2: #970
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.01
SBE41CP 2544
Druck 2606397
WMO: #7900330
SOLOIR_TS2: #1034
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.01
SBE41CP 2545
Druck 2632608
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4901450
SOLOIR_TS2: #955
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.08
SBE41CP 2546
Druck 2636846
WMO: #4901281
SOLO_TS16: #991
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.03
SBE41CP 2547
Druck 2711937
WMO: #1901823
SOLO2IR_TS9: #7364
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 2548
Druck 2829450
WMO: #3900767
SOLOIR_TS2: #1036
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.02
SBE41CP 2549
Druck 2824381
WMO: #1901454
SOLO_TS16: #968
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.01
SBE41CP 2550
Druck 2491247
WMO: #4901217
SOLO_TS16: #1021
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2551
Druck 2824380
WMO: #7900329
SOLOIR_TS2: #1035
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.02
SBE41CP 2552
Druck 2842051
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4901286
SOLO_TS16: #1043
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.03
SBE41CP 2553
Druck 3037257
WMO: #7900331
SOLOIR_TS2: #1033
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.02
SBE41CP 2554
Druck 3037263
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1901493
SOLO_TS16: #1025
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2555
Druck 3037550
WMO: #4901211
SOLOIR_TS2: #997
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.02
SBE41CP 2556
Druck 3037260
WMO: #1901491
SOLO_TS16: #1023
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2557
Druck 3042898
WMO: #4901210
SOLOIR_TS2: #996
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.02
SBE41CP 2558
Druck 3037269
WMO: #4901209
SOLOIR_TS2: #995
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.01
SBE41CP 2559
Druck 3037261
WMO: #4901208
SOLOIR_TS2: #994
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.02
SBE41CP 2560
Druck 3041920
WMO: #4901207
SOLOIR_TS2: #993
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.02
SBE41CP 2561
Druck 3042461
WMO: #1901492
SOLO_TS16: #1024
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2562
Druck 3041913
WMO: #4901280
SOLO_TS16: #1022
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.03
SBE41CP 2563
Druck 2774675
WMO: #4901215
SOLO_TS16: #1020
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2564
Druck 2696860
WMO: #1901486
SOLO_TS16: #1007
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2565
Druck 2363853
WMO: #1901487
SOLO_TS16: #1008
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2566
Druck 2701910
WMO: #1901496
SOLO_TS16: #1028
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.03
SBE41CP 2567
Druck 2636911
WMO: #4901218
SOLO_TS16: #1029
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2568
Druck 2824409
WMO: #4901219
SOLO_TS16: #1030
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2569
Druck 2817453
WMO: #1901481
SOLO_TS16: #1004
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2570
Druck 2842066
WMO: #4901282
SOLOIR_TS2: #1038
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.03
SBE41CP 2571
Druck 2837311
WMO: #1901497
SOLOIR_TS2: #1037
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.03
SBE41CP 2572
Druck 2599142
WMO: #3900764
SOLOIR_TS2: #1001
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.02
SBE41CP 2573
Druck 2832884
WMO: #1901507
SOLO_TS16: #1019
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.03
SBE41CP 2574
Druck 2619327
WMO: #1901485
SOLOIR_TS2: #1000
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.02
SBE41CP 2575
Druck 2599092
WMO: #1901482
SOLO_TS16: #1005
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2576
Druck 2742983
WMO: #4901212
SOLOIR_TS2: #999
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.02
SBE41CP 2577
Druck 2711857
WMO: #1901483
SOLO_TS16: #1006
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2578
Druck 2488295
WMO: #1901484
SOLOIR_TS2: #998
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.02
SBE41CP 2579
Druck 2701829
WMO: #4901213
SOLO_TS16: #1002
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2580
Druck 2358564
WMO: #1901480
SOLO_TS16: #1003
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2581
Druck 2724827
WMO: #4901287
SOLO_TS16: #1044
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.03
SBE41CP 2582
Druck 2742990
WMO: #4901279
SOLO_TS16: #1013
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.03
SBE41CP 2583
Druck 3070087
WMO: #1901488
SOLO_TS16: #1009
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2584
Druck 3069991
WMO: #1901489
SOLO_TS16: #1010
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2585
Druck 3069991
WMO: #1901505
SOLO_TS16: #1011
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.03
SBE41CP 2586
Druck 3070091
WMO: #4901214
SOLO_TS16: #1018
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2587
Druck 3069996
WMO: #3900766
SOLO_TS16: #1017
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2588
Druck 3061926
WMO: #4901278
SOLO_TS16: #1012
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.03
SBE41CP 2589
Druck 3061925
WMO: #4901222
SOLO_TS16: #1016
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2590
Druck 3058462
WMO: #3900765
SOLO_TS16: #1015
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2591
Druck 3057308
WMO: #1901490
SOLO_TS16: #1014
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2592
Druck 3070091
WMO: #4901285
SOLO_TS16: #1042
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.03
SBE41CP 2593
Druck 3070090
WMO: #4901223
SOLO_TS16: #1026
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2594
Druck 3053354
WMO: #4901289
SOLO_TS16: #1048
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.03
SBE41CP 2595
Druck 2729406
WMO: #1901506
SOLO_TS16: #1027
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.03
SBE41CP 2596
Druck 2599143
125 - - - - -

WHOI Argo Homepage Creation Date: 07-May-2024