WHOI ARGO Float Summaries: deployed_2005_7


Trajectory

Metadata Traj Cycle Traj Drift 1 Traj drift 2 Traj Position Traj Speed
138 - - - - -
WMO: #3900365
SOLO_TS16: #361
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1632
Druck n/a
WMO: #3900370
SOLO_TS16: #305
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1620
Druck n/a
WMO: #3900367
SOLO_TS16: #377
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0580
Druck 5364
WMO: #3900368
SOLO_TS16: #359
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1618
Druck n/a
WMO: #3900369
SOLO_TS16: #366
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1638
Druck n/a
WMO: #3900398
SOLO_TS16: #378
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0589
Druck 5692
WMO: #3900399
SOLO_TS16: #363
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1635
Druck n/a
WMO: #3900400
SOLO_TS16: #364
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1637
Druck n/a
WMO: #3900401
SOLO_TS16: #365
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1636
Druck n/a
WMO: #3900406
SOLO_TS16: #376
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0581
Druck 5363
WMO: #3900405
SOLO_TS16: #375
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0582
Druck 5377
WMO: #1900491
SOLO_TS16: #408
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1650
Druck n/a
WMO: #1900490
SOLO_TS16: #404
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0596
Druck 5737
WMO: #3900404
SOLO_TS16: #381
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0113
Druck 2657710703
WMO: #4900595
SOLO_TS16: #403
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0604
Druck 5762
WMO: #4900596
SOLO_TS16: #409
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1642
Druck n/a
WMO: #4900594
SOLO_TS16: #402
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0603
Druck 5761
WMO: #4900593
SOLO_TS16: #401
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0602
Druck 5760
WMO: #4900599
SOLO_TS16: #398
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1661
Druck n/a
WMO: #4900600
SOLO_TS16: #400
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1663
Druck n/a
WMO: #1900492
SOLO_TS16: #382
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0585
Druck 5688
WMO: #1900493
SOLO_TS16: #383
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0586
Druck 5689
WMO: #1900494
SOLO_TS16: #391
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1337
Druck n/a
WMO: #1900495
SOLO_TS16: #385
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0591
Druck 5694
WMO: #3900415
SOLO_TS16: #412
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1684
Druck n/a
WMO: #1900496
SOLO_TS16: #405
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0597
Druck 5738
WMO: #4900601
SOLO_TS16: #406
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0598
Druck 5739
WMO: #1900497
SOLO_TS16: #387
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0593
Druck 5697
WMO: #1900498
SOLO_TS16: #362
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1633
Druck n/a
WMO: #4900602
SOLO_TS16: #410
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1613
Druck n/a
WMO: #1900499
SOLO_TS16: #380
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0587
Druck 5690
WMO: #3900416
SOLO_TS16: #386
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0592
Druck 5695
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #3900417
SOLO_TS16: #388
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0594
Druck 5698
WMO: #3900418
SOLO_TS16: #360
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1631
Druck n/a
WMO: #3900419
SOLO_TS16: #389
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0600
Druck 5741
WMO: #3900436
SOLO_TS16: #390
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0601
Druck 5742
WMO: #1900500
SOLO_TS16: #425
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1665
Druck n/a
WMO: #1900501
SOLO_TS16: #424
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1669
Druck n/a
WMO: #1900502
SOLO_TS16: #423
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1699
Druck n/a
WMO: #1900503
SOLO_TS16: #422
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1639
Druck n/a
WMO: #1900504
SOLO_TS16: #426
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1666
Druck n/a
WMO: #1900505
SOLO_TS16: #427
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1668
Druck n/a
WMO: #3900435
SOLO_TS16: #395
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1646
Druck n/a
WMO: #3900437
SOLO_TS16: #415
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1655
Druck n/a
WMO: #1900506
SOLO_TS16: #351
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0554
Druck 5212
WMO: #4900604
SOLO_TS16: #435
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1670
Druck n/a
WMO: #1900525
SOLO_TS16: #396
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1648
Druck n/a
WMO: #3900438
SOLO_TS16: #416
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1698
Druck n/a
WMO: #4900613
SOLO_TS16: #438
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1702
Druck n/a
WMO: #1900526
SOLO_TS16: #411
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1594
Druck n/a
WMO: #4900614
SOLO_TS16: #439
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1703
Druck n/a
WMO: #3900439
SOLO_TS16: #417
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1708
Druck n/a
WMO: #4900605
SOLO_TS16: #399
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1657
Druck n/a
WMO: #3900441
SOLO_TS16: #413
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1692
Druck n/a
WMO: #4900606
SOLO_TS16: #436
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1719
Druck n/a
WMO: #3900442
SOLO_TS16: #414
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1372
Druck n/a
WMO: #4900612
SOLO_TS16: #437
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1705
Druck n/a
WMO: #3900440
SOLO_TS16: #418
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1531
Druck n/a
WMO: #3900443
SOLO_TS16: #419
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1693
Druck n/a
WMO: #3900444
SOLO_TS16: #420
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1644
Druck n/a
WMO: #3900445
SOLO_TS16: #429
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1676
Druck n/a
WMO: #6900123
SOLO_TS16: #407
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1667
Druck n/a
WMO: #6900124
SOLO_TS16: #397
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1647
Druck n/a
WMO: #1900527
SOLO_TS16: #446
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1714
Druck n/a
WMO: #1900528
SOLO_TS16: #444
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0599
Druck 5740
WMO: #1900529
SOLO_TS16: #441
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1710
Druck n/a
WMO: #1900530
SOLO_TS16: #445
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1713
Druck n/a
WMO: #4900615
SOLO_TS16: #449
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1717
Druck n/a
WMO: #4900616
SOLO_TS16: #447
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1715
Druck n/a
WMO: #4900617
SOLO_TS16: #448
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1716
Druck n/a
WMO: #4900618
SOLO_TS16: #443
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1711
Druck n/a
WMO: #4900619
SOLO_TS16: #440
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1704
Druck n/a
WMO: #4900620
SOLO_TS16: #457
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1707
Druck n/a
WMO: #4900621
SOLO_TS16: #453
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1720
Druck n/a
WMO: #4900622
SOLO_TS16: #434
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1697
Druck n/a
WMO: #1900531
SOLO_TS16: #465
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1729
Druck n/a
WMO: #1900533
SOLO_TS16: #461
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1727
Druck n/a
WMO: #1900534
SOLO_TS16: #467
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1732
Druck n/a
WMO: #3900481
SOLO_TS16: #433
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
FSI 1677
Druck n/a
WMO: #3900479
SOLO_TS16: #430
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
FSI 1672
Druck n/a
WMO: #1900532
SOLO_TS16: #475
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1085
Druck 7722
WMO: #3900454
SOLO_TS16: #472
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1082
Druck 7719
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #3900455
SOLO_TS16: #474
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1084
Druck 7721
WMO: #3900480
SOLO_TS16: #431
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
FSI 1674
Druck n/a
WMO: #3900478
SOLO_TS16: #421
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
FSI 1695
Druck n/a
WMO: #1900535
SOLO_TS16: #458
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1724
Druck n/a
WMO: #1900536
SOLO_TS16: #482
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1734
Druck n/a
WMO: #1900537
SOLO_TS16: #481
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1733
Druck n/a
WMO: #1900538
SOLO_TS16: #480
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1088
Druck 7735
WMO: #1900539
SOLO_TS16: #450
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1709
Druck n/a
WMO: #1900560
SOLO_TS16: #451
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1712
Druck n/a
WMO: #1900640
SOLO_TS16: #496
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1748
Druck n/a
WMO: #1900561
SOLO_TS16: #428
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1671
Druck n/a
WMO: #3900482
SOLO_TS16: #442
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0595
Druck 5736
WMO: #3900485
SOLO_TS16: #485
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1737
Druck n/a
WMO: #3900486
SOLO_TS16: #487
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1740
Druck n/a
WMO: #3900484
SOLO_TS16: #483
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1735
Druck n/a
WMO: #1900562
SOLO_TS16: #463
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1728
Druck n/a
WMO: #1900564
SOLO_TS16: #488
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1739
Druck n/a
WMO: #1900563
SOLO_TS16: #464
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1730
Druck n/a
WMO: #1900565
SOLO_TS16: #473
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1083
Druck 7720
WMO: #4900686
SOLO_TS16: #456
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1723
Druck n/a
WMO: #4900687
SOLO_TS16: #462
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1078
Druck 7626
WMO: #1900566
SOLO_TS16: #484
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1736
Druck n/a
WMO: #4900684
SOLO_TS16: #459
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1725
Druck n/a
WMO: #4900685
SOLO_TS16: #460
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1726
Druck n/a
WMO: #3900565
SOLO_TS16: #495
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1746
Druck n/a
WMO: #1900643
SOLO_TS16: #499
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1752
Druck n/a
WMO: #1900642
SOLO_TS16: #498
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1749
Druck n/a
WMO: #3900487
SOLO_TS16: #505
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0991
Druck 7367
WMO: #3900489
SOLO_TS16: #500
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1753
Druck n/a
WMO: #3900488
SOLO_TS16: #469
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1080
Druck 7717
WMO: #3900490
SOLO_TS16: #504
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1754
Druck n/a
WMO: #3900494
SOLO_TS16: #454
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1721
Druck n/a
WMO: #3900493
SOLO_TS16: #452
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1718
Druck n/a
WMO: #3900491
SOLO_TS16: #507
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1108
Druck 8017
WMO: #3900492
SOLO_TS16: #508
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1321
Druck n/a
WMO: #1900641
SOLO_TS16: #494
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1744
Druck n/a
WMO: #1900571
SOLO_TS16: #466
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1731
Druck n/a
WMO: #1900572
SOLO_TS16: #468
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1077
Druck 7625
WMO: #1900567
SOLO_TS16: #486
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1738
Druck n/a
WMO: #1900568
SOLO_TS16: #470
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1079
Druck 7627
WMO: #1900569
SOLO_TS16: #492
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1741
Druck n/a
WMO: #1900570
SOLO_TS16: #493
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1743
Druck n/a
WMO: #3900495
SOLO_TS16: #501
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1513
Druck n/a
WMO: #3900496
SOLO_TS16: #506
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0992
Druck 7368
WMO: #5901102
SOLO_TS16: #511
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1762
Druck n/a
WMO: #5901105
SOLO_TS16: #522
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1750
Druck n/a
WMO: #5901106
SOLO_TS16: #525
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0997
Druck 7966
WMO: #5901104
SOLO_TS16: #521
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1093
Druck 7764
WMO: #5901103
SOLO_TS16: #520
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1092
Druck 7739
WMO: #1900574
SOLO_TS16: #509
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1747
Druck n/a
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1900575
SOLO_TS16: #514
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1003
Druck 7937
WMO: #1900576
SOLO_TS16: #517
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1112
Druck 8021
WMO: #1900577
SOLO_TS16: #516
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1113
Druck 8022
WMO: #1900578
SOLO_TS16: #519
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1104
Druck 7868
WMO: #1900573
SOLO_TS16: #503
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1326
Druck n/a
WMO: #1900579
SOLO_TS16: #526
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0998
Druck 7932
138 - - - - -

WHOI Argo Homepage Creation Date: 19-Jul-2024