WHOI ARGO: SOLO-W floats with Iridium modems


Trajectory

Metadata Traj Cycle Traj Drift 1 Traj drift 2 Traj Position Traj Speed
144 - - - - -
WMO: #4900794
SOLOIR_TS2: #672
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 0289
Druck n/a
WMO: #7900047
SOLOIR_TS2: #680
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1541
Druck n/a
WMO: #7900046
SOLOIR_TS2: #681
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1542
Druck n/a
WMO: #7900045
SOLOIR_TS2: #708
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1559
Druck n/a
WMO: #4900807
SOLOIR_TS2: #709
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1581
Druck 2363782
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1900769
SOLOIR_TS2: #713
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1558
Druck 2346127
WMO: #4900845
SOLOIR_TSO5: #760
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.1
SBE41CP 1892
Druck n/a
WMO: #7900051
SOLOIR_TS2: #762
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1638
Druck 2438871
WMO: #7900057
SOLOIR_TS2: #763
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1620
Druck 2418937
WMO: #7900049
SOLOIR_TS2: #764
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1637
Druck 2432189
WMO: #7900054
SOLOIR_TS2: #765
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1636
Druck 2432188
WMO: #7900050
SOLOIR_TS2: #766
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1622
Druck 2424902
WMO: #7900055
SOLOIR_TS2: #767
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1623
Druck 2424903
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #7900048
SOLOIR_TS2: #768
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1639
Druck 2438872
WMO: #7900056
SOLOIR_TS2: #769
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1624
Druck 2424905
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #7900053
SOLOIR_TS2: #770
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1635
Druck 2424882
WMO: #7900052
SOLOIR_TS2: #771
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1633
Druck 2424880
WMO: #7900058
SOLOIR_TS2: #806
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1904
Druck 2453195
WMO: #7900059
SOLOIR_TS2: #807
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1905
Druck 2477703
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #3900735
SOLOIR_TS2: #808
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1661
Druck 2453200
WMO: #3900736
SOLOIR_TS2: #809
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1906
Druck 2471063
WMO: #3900690
SOLOIR_TS2: #810
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1900
Druck 2450426
WMO: #7900061
SOLOIR_TS2: #815
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1907
Druck 2477705
WMO: #7900060
SOLOIR_TS2: #816
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1908
Druck 2477706
WMO: #3900688
SOLOIR_TS2: #817
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1910
Druck 2477708
WMO: #1901457
SOLOIR_TS2: #818
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2101
Druck 2842049
WMO: #4900856
SOLOIR_TSO5: #820
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.1
SBE41CP 1992
Druck 2507389
WMO: #4901040
SOLOIR_TSO5: #821
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 2009
Druck 2619589
WMO: #1900800
SOLOIR_TS2: #822
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 2042
Druck 2485191
WMO: #1901007
SOLOIR_TS2: #829
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2072
Druck 2619598
WMO: #4901283
SOLOIR_TSO5: #830
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 2008
Druck 2824374
WMO: #1901008
SOLOIR_TS2: #838
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2068
Druck 2619594
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1901009
SOLOIR_TS2: #839
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2050
Druck 2606487
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1901498
SOLOIR_TSO5: #840
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 1993
Druck 2711821
WMO: #3900718
SOLOIR_TSO5: #841
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 2010
Druck 2632643
WMO: #4901042
SOLOIR_TS2: #842
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2006
Druck 2619589
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #3900727
SOLOIR_TSO5: #850
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 2011
Druck 2632644
WMO: #3900728
SOLOIR_TSO5: #851
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 2018
Druck 2632648
WMO: #4901041
SOLOIR_TSO5: #854
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 1999
Druck 2619589
WMO: #4901045
SOLOIR_TSO5: #855
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 2001
Druck 2599096
WMO: #3900715
SOLOIR_TSO5: #856
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 2012
Druck 2632645
WMO: #3900729
SOLOIR_TSO5: #857
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 2020
Druck 2632650
WMO: #3900763
SOLOIR_TSO5: #858
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 2021
Druck 2926614
WMO: #4901216
SOLOIR_TSO5: #859
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 1997
Druck 2385307
WMO: #3900716
SOLOIR_TSO5: #860
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 2019
Druck 2632649
WMO: #3900714
SOLOIR_TSO5: #865
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 2014
Druck 2632632
WMO: #3900713
SOLOIR_TSO5: #866
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 2005
Druck 2632637
WMO: #3900717
SOLOIR_TSO5: #867
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 2022
Druck 2632654
WMO: #3900730
SOLOIR_TSO5: #890
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 2007
Druck 2632639
WMO: #1901010
SOLOIR_TS2: #891
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2074
Druck 2628024
WMO: #1901011
SOLOIR_TS2: #892
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2066
Druck 2619592
WMO: #4901033
SOLOIR_TS2: #893
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2065
Druck 2619589
WMO: #1901448
SOLOIR_TS2: #894
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2057
Druck 2619540
WMO: #1900992
SOLOIR_TSO5: #896
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 1891
Druck 2381146
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1901499
SOLOIR_TSO5: #935
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 2000
Druck 2360939
WMO: #1901635
SOLOIR_TSO5: #936
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 1995
Druck 2701826
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1901500
SOLOIR_TSO5: #937
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 1991
Druck 2729313
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1901466
SOLOIR_TSO5: #938
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 2003
Druck 2958486
WMO: #4901043
SOLOIR_TSO5: #939
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 2013
Druck 2774665
WMO: #1901501
SOLOIR_TSO5: #941
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 2016
Druck 2402594
WMO: #1900994
SOLOIR_TS2: #942
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2090
Druck 2636829
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1900993
SOLOIR_TS2: #943
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2094
Druck 2619326
WMO: #1901002
SOLOIR_TS2: #944
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2109
Druck 2072989
WMO: #1901003
SOLOIR_TS2: #945
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2106
Druck 2072993
WMO: #1901006
SOLOIR_TS2: #946
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2107
Druck 2837308
WMO: #1901636
SOLOIR_TSO5: #947
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 2015
Druck 2438954
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1901668
SOLOIR_TSO5: #948
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 1998
Druck 2363850
WMO: #1901004
SOLOIR_TS2: #949
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2104
Druck 2072990
WMO: #4901458
SOLOIR_TSO5: #950
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 1989
Druck 2729284
WMO: #4901459
SOLOIR_TSO5: #952
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 1996
Druck 2488294
WMO: #1901467
SOLOIR_TSO5: #953
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 1988
Druck 2959350
WMO: #1901468
SOLOIR_TSO5: #954
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 1990
Druck 2959351
WMO: #4901450
SOLOIR_TS2: #955
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.08
SBE41CP 2546
Druck 2636846
WMO: #3900758
SOLOIR_TS2: #962
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2530
Druck 2952606
WMO: #3900759
SOLOIR_TS2: #963
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2532
Druck 2957325
WMO: #3900760
SOLOIR_TS2: #964
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.01
SBE41CP 2529
Druck 2957305
WMO: #3900761
SOLOIR_TS2: #965
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2528
Druck 2959340
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1901455
SOLOIR_TS2: #969
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.01
SBE41CP 2543
Druck 2709836
WMO: #1901456
SOLOIR_TS2: #970
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.01
SBE41CP 2544
Druck 2606397
WMO: #4901460
SOLOIR_TSO5: #973
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 2004
Druck 2447559
WMO: #1901464
SOLOIR_TS2: #974
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2099
Druck 2842028
WMO: #4901225
SOLOIR_TS2: #975
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2093
Druck 2606391
WMO: #4901044
SOLOIR_TS2: #976
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2045
Druck 3050306
WMO: #4901207
SOLOIR_TS2: #993
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.02
SBE41CP 2561
Druck 3042461
WMO: #4901208
SOLOIR_TS2: #994
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.02
SBE41CP 2560
Druck 3041920
WMO: #4901209
SOLOIR_TS2: #995
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.01
SBE41CP 2559
Druck 3037261
WMO: #4901210
SOLOIR_TS2: #996
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.02
SBE41CP 2558
Druck 3037269
WMO: #4901211
SOLOIR_TS2: #997
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.02
SBE41CP 2556
Druck 3037260
WMO: #1901484
SOLOIR_TS2: #998
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.02
SBE41CP 2579
Druck 2701829
WMO: #4901212
SOLOIR_TS2: #999
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.02
SBE41CP 2577
Druck 2711857
WMO: #1901485
SOLOIR_TS2: #1000
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.02
SBE41CP 2575
Druck 2599092
WMO: #3900764
SOLOIR_TS2: #1001
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.02
SBE41CP 2573
Druck 2832884
WMO: #7900331
SOLOIR_TS2: #1033
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.02
SBE41CP 2554
Druck 3037263
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #7900330
SOLOIR_TS2: #1034
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.01
SBE41CP 2545
Druck 2632608
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #7900329
SOLOIR_TS2: #1035
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.02
SBE41CP 2552
Druck 2842051
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #3900767
SOLOIR_TS2: #1036
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.02
SBE41CP 2549
Druck 2824381
WMO: #1901497
SOLOIR_TS2: #1037
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.03
SBE41CP 2572
Druck 2599142
WMO: #4901282
SOLOIR_TS2: #1038
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.03
SBE41CP 2571
Druck 2837311
WMO: #1901503
SOLOIR_TS2: #1039
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.03
SBE41CP 2531
Druck 2956229
WMO: #1901502
SOLOIR_TS2: #1040
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.03
SBE41CP 2539
Druck 2824415
WMO: #4901284
SOLOIR_TS2: #1041
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.03
SBE41CP 2599
Druck 3061633
WMO: #1901534
SOLOIR_TS2: #1054
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.03
SBE41CP 3060
Druck 3061929
WMO: #1901536
SOLOIR_TS2: #1055
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.03
SBE41CP 3061
Druck 3063339
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1901529
SOLOIR_TS2: #1057
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.03
SBE41CP 2605
Druck 3061651
WMO: #1901530
SOLOIR_TS2: #1058
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.03
SBE41CP 2606
Druck 2606483
WMO: #1901535
SOLOIR_TS2: #1059
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.03
SBE41CP 3063
Druck 3057503
WMO: #4901291
SOLOIR_TS2: #1060
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.03
SBE41CP 2608
Druck 3056786
WMO: #1901538
SOLOIR_TS2: #1061
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.03
SBE41CP 3064
Druck 3057506
WMO: #1901537
SOLOIR_TS2: #1062
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.03
SBE41CP 3116
Druck 3173074
WMO: #1901539
SOLOIR_TS2: #1063
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.03
SBE41CP 3135
Druck 3215813
WMO: #1901540
SOLOIR_TS2: #1064
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.03
SBE41CP 3136
Druck 3215816
WMO: #1901541
SOLOIR_TS2: #1065
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.03
SBE41CP 3137
Druck 3216405
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #3900768
SOLOIR_TS2: #1066
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.03
SBE41CP 3099
Druck 3152569
WMO: #1901558
SOLOIR_TS2: #1067
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.04
SBE41CP 3146
Druck 3212554
WMO: #3900769
SOLOIR_TS2: #1068
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.03
SBE41CP 3084
Druck 3150877
WMO: #3900770
SOLOIR_TS2: #1069
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.03
SBE41CP 3085
Druck 3155271
WMO: #1901559
SOLOIR_TS2: #1070
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.03
SBE41CP 3140
Druck 3216386
WMO: #3900771
SOLOIR_TS2: #1071
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.03
SBE41CP 3142
Druck 3215817
WMO: #3900772
SOLOIR_TS2: #1072
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.03
SBE41CP 3143
Druck 3216403
WMO: #3900832
SOLOIR_TS2: #1073
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.03
SBE41CP 3144
Druck 3207540
WMO: #3900833
SOLOIR_TS2: #1074
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.03
SBE41CP 3363
Druck 3206002
WMO: #1901702
SOLOIR_TS2: #1107
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 3.01
SBE41CP 3072
Druck 3150883
WMO: #4901715
SOLOIR_TSO5: #1134
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 2.10
SBE41CP 3151
Druck 3211223
WMO: #4901400
SOLOIR_TS2: #1143
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.08
SBE41CP 3123
Druck 3192812
WMO: #1901669
SOLOIR_TS2: #1144
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.08
SBE41CP 3126
Druck 3198506
WMO: #4901299
SOLOIR_TS2: #1145
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.08
SBE41CP 3127
Druck 3198470
WMO: #4901448
SOLOIR_TS2: #1147
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.08
SBE41CP 3104
Druck 3174434
WMO: #4901298
SOLOIR_TS2: #1148
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.07
SBE41CP 3107
Druck 3174441
WMO: #1901633
SOLOIR_TS2: #1149
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.08
SBE41CP 3115
Druck 3173069
WMO: #1901634
SOLOIR_TS2: #1150
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.08
SBE41CP 3118
Druck 3174437
WMO: #1901705
SOLOIR_TS2: #1151
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 3.01
SBE41CP 3119
Druck 3174432
WMO: #1901706
SOLOIR_TS2: #1152
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 3.01
SBE41CP 2527
Druck 2957312
WMO: #1901707
SOLOIR_TS2: #1153
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 3.01
SBE41CP 3134
Druck 3215821
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4901463
SOLOIR_TS2: #1169
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 3.01
SBE41CP 3132
Druck 3198522
WMO: #4901673
SOLOIR_TS2: #1170
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 3.01
SBE41CP 3396
Druck 3286311
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4901674
SOLOIR_TS2: #1171
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 3.01
SBE41CP 3443
Druck 3377019
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4901675
SOLOIR_TS2: #1172
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 3.01
SBE41CP 3397
Druck 3286313
WMO: #4901676
SOLOIR_TS2: #1173
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 3.01
SBE41CP 3399
Druck 3286312
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4901677
SOLOIR_TS2: #1174
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 3.01
SBE41CP 3433
Druck 3378780
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1901723
SOLOIR_TS2: #1175
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 3.01
SBE41CP 3406
Druck 3257364
WMO: #1901724
SOLOIR_TS2: #1176
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 3.01
SBE41CP 3410
Druck 3257369
WMO: #4901714
SOLOIR_TS2: #1177
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 3.01
SBE41CP 3442
Druck 3377023
WMO: #4901706
SOLOIR_TS2: #1178
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 3.01
SBE41CP 3434
Druck 3378782
WMO: #4901707
SOLOIR_TSO5: #1186
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 2.10
SBE41CP 2615
Druck 3060889
144 - - - - -

WHOI Argo Homepage Creation Date: 23-May-2022