WHOI ARGO: BGC


Calibration and Diagnostics

Metadata OW CAL ADJUSTMENT Salinity on theta OW Inputs
32 - - - -
WMO: #4903273
NAVISIR_TSOPJ1: #1200
IRIDIUM

Instrument: NAVISIR_TSOPJ1
ROM: 190520
SBE41CP_V5.3.4 12199
DRUCK 11325061
n/a n/a
WMO: #1902303
NAVISIR_TSOPJ1: #1201
IRIDIUM

Instrument: NAVISIR_TSOPJ1
ROM: 190520
SBE41CP_V3.0c 12226
DRUCK 11320305
n/a
WMO: #1902304
NAVISIR_TSOPJ1: #1203
IRIDIUM

Instrument: NAVISIR_TSOPJ1
ROM: 190520
SBE41CP_V3.0c 12706
DRUCK 11452999
n/a n/a
WMO: #4903456
NAVISIR_TSOPJ1: #1343
IRIDIUM

Instrument: NAVISIR_TSOPJ1
ROM: 190520
SBE41CP_V5.3.5 13874
DRUCK 11701159
n/a n/a n/a
WMO: #4903457
NAVISIR_TSOPJ1: #1344
IRIDIUM

Instrument: NAVISIR_TSOPJ1
ROM: 190520
SBE41CP_V5.3.5 14146
DRUCK 11623844
n/a n/a n/a n/a
WMO: #1902380
NAVISIR_TSOPJ1: #1345
IRIDIUM

Instrument: NAVISIR_TSOPJ1
ROM: 190520
SBE41CP_V5.3.5 14148
DRUCK 11808554
n/a n/a n/a
WMO: #4903365
NAVISIR_TSOPJ1: #1346
IRIDIUM

Instrument: NAVISIR_TSOPJ1
ROM: 190520
SBE41CP_V5.3.5 14096
DRUCK 11698374
n/a n/a
WMO: #1902381
NAVISIR_TSOPJ1: #1347
IRIDIUM

Instrument: NAVISIR_TSOPJ1
ROM: 190520
SBE41CP_V5.3.5 14318
DRUCK 11620522
n/a n/a n/a
WMO: #1902382
NAVISIR_TSOPJ1: #1348
IRIDIUM

Instrument: NAVISIR_TSOPJ1
ROM: 190520
SBE41CP_V5.3.5 14149
DRUCK 11695228
n/a n/a n/a
WMO: #4903458
NAVISIR_TSOPJ1: #1349
IRIDIUM

Instrument: NAVISIR_TSOPJ1
ROM: 190520
SBE41CP_V5.3.5 14097
DRUCK 11691132
n/a n/a n/a
WMO: #4903459
NAVISIR_TSOPJ1: #1350
IRIDIUM

Instrument: NAVISIR_TSOPJ1
ROM: 190520
SBE41CP_V5.3.5 14462
DRUCK 11893008
n/a n/a n/a
WMO: #1902383
NAVISIR_TSOPJ1: #1351
IRIDIUM

Instrument: NAVISIR_TSOPJ1
ROM: 190520
SBE41CP_V5.3.5 15051
DRUCK 11899392
n/a n/a n/a
WMO: #1902384
NAVISIR_TSOPJ1: #1352
IRIDIUM

Instrument: NAVISIR_TSOPJ1
ROM: 190520
SBE41CP_V5.3.5 14468
DRUCK 11893009
n/a n/a n/a
WMO: #4903460
NAVISIR_TSOPJ1: #1353
IRIDIUM

Instrument: NAVISIR_TSOPJ1
ROM: 190520
SBE41CP_V5.3.5 15189
DRUCK 11894197
n/a n/a n/a n/a
WMO: #4903485
NAVISIR_TSOPJ1: #1354
IRIDIUM

Instrument: NAVISIR_TSOPJ1
ROM: 190520
SBE41CP_V5.3.5 15190
DRUCK 11894218
n/a n/a n/a
WMO: #1902385
NAVISIR_TSOPJ1: #1355
IRIDIUM

Instrument: NAVISIR_TSOPJ1
ROM: 190520
SBE41CP_V5.3.5 15364
DRUCK 11916125
n/a n/a n/a
WMO: #4903486
NAVISIR_TSOPJ1: #1356
IRIDIUM

Instrument: NAVISIR_TSOPJ1
ROM: 190520
SBE41CP_V5.3.5 15365
DRUCK 11916126
n/a n/a n/a
WMO: #4903274
NAVISIR_TSOPJ1: #1357
IRIDIUM

Instrument: NAVISIR_TSOPJ1
ROM: 190520
SBE41CP_V5.3.5 16409
DRUCK 11963082
n/a n/a
WMO: #4903462
NAVISIR_TSOPJ1: #1359
IRIDIUM

Instrument: NAVISIR_TSOPJ1
ROM: 190520
SBE41CP_V5.3.5 17697
DRUCK 12117476
n/a n/a n/a
WMO: #4903463
NAVISIR_TSOPJ1: #1360
IRIDIUM

Instrument: NAVISIR_TSOPJ1
ROM: 190520
SBE41CP_V5.3.5 17701
DRUCK 12143764
n/a n/a n/a
WMO: #4903487
NAVISIR_TSOPJ1: #1361
IRIDIUM

Instrument: NAVISIR_TSOPJ1
ROM: 190520
SBE41CP_V5.3.5 17704
DRUCK 12133210
n/a n/a n/a
WMO: #4903488
NAVISIR_TSOPJ1: #1474
IRIDIUM

Instrument: NAVISIR_TSOPJ1
ROM: 190520
SBE41CP_V5.3.5 17700
DRUCK 12117477
n/a n/a n/a
WMO: #4903489
NAVISIR_TSOPJ1: #1475
IRIDIUM

Instrument: NAVISIR_TSOPJ1
ROM: 190520
SBE41CP_V5.3.5 17699
DRUCK 12117475
n/a n/a n/a
WMO: #4903532
NAVISIR_TSOPJ1: #1476
IRIDIUM

Instrument: NAVISIR_TSOPJ1
ROM: 190520
SBE41CP_V5.3.5 17721
DRUCK 12146851
n/a n/a n/a
WMO: #4903533
NAVISIR_TSOPJ1: #1477
IRIDIUM

Instrument: NAVISIR_TSOPJ1
ROM: 190520
SBE41CP_V5.3.5 17722
DRUCK 12146848
n/a n/a n/a
WMO: #1902453
NAVISIR_TSOPJ1: #1482
IRIDIUM

Instrument: NAVISIR_TSOPJ1
ROM: 190520
SBE41CP_V5.3.5 17724
DRUCK 12143767
n/a n/a n/a
WMO: #1902454
NAVISIR_TSOPJ1: #1484
IRIDIUM

Instrument: NAVISIR_TSOPJ1
ROM: 190520
SBE41CP_V5.3.5 17726
DRUCK 12146852
n/a n/a n/a
WMO: #1902455
NAVISIR_TSOPJ1: #1485
IRIDIUM

Instrument: NAVISIR_TSOPJ1
ROM: 190520
SBE41CP_V5.3.5 17877
DRUCK 12193200
n/a n/a n/a
WMO: #1902458
NAVISIR_TSOPJ1: #1486
IRIDIUM

Instrument: NAVISIR_TSOPJ1
ROM: 190520
SBE41CP_V5.3.5 17876
DRUCK 12192254
n/a n/a n/a
WMO: #1902459
NAVISIR_TSOPJ1: #1487
IRIDIUM

Instrument: NAVISIR_TSOPJ1
ROM: 190520
SBE41CP_V5.3.5 17878
DRUCK 12193210
n/a n/a n/a
WMO: #1902456
NAVISIR_TSOPJ1: #1488
IRIDIUM

Instrument: NAVISIR_TSOPJ1
ROM: 190520
SBE41CP_V5.3.5 18117
DRUCK 12254727
n/a n/a n/a
WMO: #1902457
NAVISIR_TSOPJ1: #1490
IRIDIUM

Instrument: NAVISIR_TSOPJ1
ROM: 190520
SBE41CP_V5.3.5 18108
DRUCK 12139107
n/a n/a n/a
32 - - - -

WHOI Argo Homepage Creation Date: 19-Sep-2023