WHOI ARGO: SBE SN 1654 to 2077


Trajectory

Metadata Traj Cycle Traj Drift 1 Traj drift 2 Traj Position Traj Speed
125 - - - - -
WMO: #1900786
SOLO_TS16: #802
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1654
Druck 2453715
WMO: #3900707
SOLO_TS16: #804
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1655
Druck 2447510
WMO: #4901013
SOLO_TS16: #795
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1656
Druck 2447511
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1900789
SOLO_TS16: #798
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1657
Druck 2447513
WMO: #1900819
SOLO_TS16: #794
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1658
Druck 2453197
WMO: #4901037
SOLO_TS16: #789
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1659
Druck 2453198
WMO: #1900791
SOLO_TS16: #792
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1660
Druck 2453199
WMO: #3900735
SOLOIR_TS2: #808
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1661
Druck 2453200
WMO: #1900818
SOLO_TS16: #791
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1662
Druck 2453201
WMO: #3900680
SOLO_TS16: #788
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1663
Druck 2453202
WMO: #1900792
SOLO_TS16: #793
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1664
Druck 2453203
WMO: #1900787
SOLO_TS16: #799
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1665
Druck 2453204
WMO: #1901451
SOLO_TS16: #863
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1666
Druck 2606482
WMO: #1900790
SOLO_TS16: #790
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1667
Druck 2450407
WMO: #4900592
SOLO_TS23: #326
ARGOS

Instrument: SOLO_TS23
ROM: 1.10
SBE 1681
Druck n/a
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4900591
SOLO_TS23: #325
ARGOS

Instrument: SOLO_TS23
ROM: 1.10
SBE 1687
Druck n/a
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1900992
SOLOIR_TSO5: #896
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 1891
Druck 2381146
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4900845
SOLOIR_TSO5: #760
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.1
SBE41CP 1892
Druck n/a
WMO: #3900677
SOLO_TS16: #782
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1895
Druck 2450421
WMO: #3900706
SOLO_TS16: #754
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1896
Druck 2450422
WMO: #3900687
SOLO_TS16: #778
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1897
Druck 2450423
WMO: #3900679
SOLO_TS16: #787
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1898
Druck 2450424
WMO: #3900678
SOLO_TS16: #781
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1899
Druck 2450425
WMO: #3900690
SOLOIR_TS2: #810
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1900
Druck 2450426
WMO: #3900752
SOLO_TS16: #811
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1901
Druck 2450427
WMO: #1901461
SOLO_TS16: #928
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.20
SBE41CP 1901
Druck 2985683
WMO: #3900733
SOLO_TS16: #812
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1902
Druck 2450428
WMO: #3900682
SOLO_TS16: #783
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1903
Druck 2450429
WMO: #7900058
SOLOIR_TS2: #806
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1904
Druck 2453195
WMO: #7900059
SOLOIR_TS2: #807
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1905
Druck 2477703
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #3900736
SOLOIR_TS2: #809
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1906
Druck 2471063
WMO: #7900061
SOLOIR_TS2: #815
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1907
Druck 2477705
WMO: #7900060
SOLOIR_TS2: #816
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1908
Druck 2477706
WMO: #1900828
SOLO_TS16: #832
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1909
Druck 2477707
WMO: #3900688
SOLOIR_TS2: #817
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1910
Druck 2477708
WMO: #3900708
SOLO_TS16: #814
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1911
Druck 2477709
WMO: #3900734
SOLO_TS16: #813
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1912
Druck 2477710
WMO: #1900795
SOLO_TS16: #827
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1913
Druck 2477711
WMO: #3900676
SOLO_TS16: #825
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1914
Druck 2471062
WMO: #1901467
SOLOIR_TSO5: #953
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 1988
Druck 2959350
WMO: #4901458
SOLOIR_TSO5: #950
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 1989
Druck 2729284
WMO: #1901468
SOLOIR_TSO5: #954
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 1990
Druck 2959351
WMO: #1901500
SOLOIR_TSO5: #937
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 1991
Druck 2729313
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4900856
SOLOIR_TSO5: #820
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.1
SBE41CP 1992
Druck 2507389
WMO: #1901498
SOLOIR_TSO5: #840
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 1993
Druck 2711821
WMO: #1901635
SOLOIR_TSO5: #936
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 1995
Druck 2701826
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4901459
SOLOIR_TSO5: #952
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 1996
Druck 2488294
WMO: #4901216
SOLOIR_TSO5: #859
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 1997
Druck 2385307
WMO: #1901668
SOLOIR_TSO5: #948
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 1998
Druck 2363850
WMO: #4901041
SOLOIR_TSO5: #854
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 1999
Druck 2619589
WMO: #1901499
SOLOIR_TSO5: #935
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 2000
Druck 2360939
WMO: #4901045
SOLOIR_TSO5: #855
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 2001
Druck 2599096
WMO: #1901466
SOLOIR_TSO5: #938
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 2003
Druck 2958486
WMO: #4901460
SOLOIR_TSO5: #973
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 2004
Druck 2447559
WMO: #3900713
SOLOIR_TSO5: #866
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 2005
Druck 2632637
WMO: #4901042
SOLOIR_TS2: #842
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2006
Druck 2619589
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #3900730
SOLOIR_TSO5: #890
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 2007
Druck 2632639
WMO: #4901283
SOLOIR_TSO5: #830
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 2008
Druck 2824374
WMO: #4901040
SOLOIR_TSO5: #821
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 2009
Druck 2619589
WMO: #3900718
SOLOIR_TSO5: #841
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 2010
Druck 2632643
WMO: #3900727
SOLOIR_TSO5: #850
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 2011
Druck 2632644
WMO: #3900715
SOLOIR_TSO5: #856
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 2012
Druck 2632645
WMO: #4901043
SOLOIR_TSO5: #939
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 2013
Druck 2774665
WMO: #3900714
SOLOIR_TSO5: #865
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 2014
Druck 2632632
WMO: #1901636
SOLOIR_TSO5: #947
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 2015
Druck 2438954
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1901501
SOLOIR_TSO5: #941
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 2016
Druck 2402594
WMO: #3900728
SOLOIR_TSO5: #851
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 2018
Druck 2632648
WMO: #3900716
SOLOIR_TSO5: #860
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 2019
Druck 2632649
WMO: #3900729
SOLOIR_TSO5: #857
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 2020
Druck 2632650
WMO: #3900763
SOLOIR_TSO5: #858
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 2021
Druck 2926614
WMO: #3900717
SOLOIR_TSO5: #867
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 2022
Druck 2632654
WMO: #3900694
SOLO_TS16: #837
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2023
Druck 2479870
WMO: #4901011
SOLO_TS16: #834
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2024
Druck 2479871
WMO: #1900797
SOLO_TS16: #836
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2025
Druck 2479874
WMO: #3900749
SOLO_TS16: #844
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2026
Druck 2479875
WMO: #1900829
SOLO_TS16: #835
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2027
Druck 2479877
WMO: #3900750
SOLO_TS16: #847
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2028
Druck 2479878
WMO: #3900744
SOLO_TS16: #845
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2029
Druck 2479879
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #3900745
SOLO_TS16: #846
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2030
Druck 2479880
WMO: #3900748
SOLO_TS16: #843
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2031
Druck 2479906
WMO: #1901494
SOLO_TS16: #979
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.00
SBE41CP 2032
Druck 2774720
WMO: #3900693
SOLO_TS16: #831
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2033
Druck 2479934
WMO: #3900675
SOLO_TS16: #824
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2034
Druck 2479935
WMO: #1901459
SOLO_TS16: #924
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.20
SBE41CP 2035
Druck 2842029
WMO: #4901221
SOLO_TS16: #981
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.20
SBE41CP 2036
Druck 2793394
WMO: #1900798
SOLO_TS16: #833
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2037
Druck 2479938
WMO: #1901463
SOLO_TS16: #972
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.20
SBE41CP 2038
Druck 2963157
WMO: #1900794
SOLO_TS16: #823
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2039
Druck 2479940
WMO: #3900692
SOLO_TS16: #828
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2040
Druck 2479941
WMO: #1900793
SOLO_TS16: #826
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2041
Druck 2485190
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1900800
SOLOIR_TS2: #822
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 2042
Druck 2485191
WMO: #3900751
SOLO_TS16: #848
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2043
Druck 2606480
WMO: #4901062
SOLO_TS16: #978
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.20
SBE41CP 2044
Druck 3050299
WMO: #4901044
SOLOIR_TS2: #976
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2045
Druck 3050306
WMO: #4901061
SOLO_TS16: #977
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.20
SBE41CP 2046
Druck 3051345
WMO: #3900746
SOLO_TS16: #861
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2047
Druck 2606484
WMO: #4901205
SOLO_TS16: #864
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.20
SBE41CP 2048
Druck 2606485
WMO: #1900820
SOLO_TS16: #879
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2049
Druck 2606486
WMO: #1901009
SOLOIR_TS2: #839
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2050
Druck 2606487
WMO: #1900823
SOLO_TS16: #878
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2051
Druck 2606488
WMO: #4901015
SOLO_TS16: #868
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2052
Druck 2606489
WMO: #1900825
SOLO_TS16: #873
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2053
Druck 2619509
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1900983
SOLO_TS16: #875
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2054
Druck 2619536
WMO: #1900985
SOLO_TS16: #876
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2055
Druck 2619538
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1900821
SOLO_TS16: #877
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2056
Druck 2619539
WMO: #1901448
SOLOIR_TS2: #894
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2057
Druck 2619540
WMO: #1901479
SOLO_TS16: #869
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.20
SBE41CP 2058
Druck 2988186
WMO: #1900824
SOLO_TS16: #870
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2059
Druck 2619542
WMO: #4901025
SOLO_TS16: #874
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2060
Druck 2619543
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #3900747
SOLO_TS16: #871
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2061
Druck 2619545
WMO: #4901036
SOLO_TS16: #872
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2062
Druck 2619546
WMO: #1900984
SOLO_TS16: #888
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2063
Druck 2637452
WMO: #4901028
SOLO_TS16: #895
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2064
Druck 2619588
WMO: #4901033
SOLOIR_TS2: #893
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2065
Druck 2619589
WMO: #1901011
SOLOIR_TS2: #892
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2066
Druck 2619592
WMO: #3900731
SOLO_TS16: #889
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2067
Druck 2619593
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1901008
SOLOIR_TS2: #838
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2068
Druck 2619594
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1901462
SOLO_TS16: #930
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.20
SBE41CP 2069
Druck 2985690
WMO: #3900711
SOLO_TS16: #880
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2070
Druck 2619596
WMO: #3900709
SOLO_TS16: #884
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2071
Druck 2619597
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1901007
SOLOIR_TS2: #829
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2072
Druck 2619598
WMO: #1901005
SOLO_TS16: #931
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2073
Druck 2842025
WMO: #1901010
SOLOIR_TS2: #891
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2074
Druck 2628024
WMO: #1900822
SOLO_TS16: #882
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2075
Druck 2628025
WMO: #4901029
SOLO_TS16: #903
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2077
Druck 2628027
125 - - - - -

WHOI Argo Homepage Creation Date: 19-Jul-2024