WHOI ARGO: SBE SN 12219 to 14453


Trajectory

Metadata Traj Cycle Traj Drift 1 Traj drift 2 Traj Position Traj Speed
125 - - - - -
WMO: #1902389
SOLO2IR_TS9: #7636
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12219
Druck 11308042
WMO: #4903329
SOLO2IR_TS9: #7637
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12220
Druck 11308043
WMO: #1902294
SOLO2IR_TS9: #7638
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12223
Druck 11320398
WMO: #1902303
NAVISIR_TSOPJ1: #1201
IRIDIUM

Instrument: NAVISIR_TSOPJ1
ROM: 190520
SBE41CP_V3.0c 12226
DRUCK 11320305
WMO: #1902388
SOLO2IR_TS9: #7634
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12519
Druck 11445837
WMO: #1902387
SOLO2IR_TS9: #7633
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12520
Druck 11445838
WMO: #1902298
SOLO2IR_TS9: #7643
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12521
Druck 11445839
WMO: #1902386
SOLO2IR_TS9: #7632
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12522
Druck 11445840
WMO: #1902379
SOLO2IR_TS9: #7631
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12668
Druck 11452975
WMO: #4903363
ALTOIR_TS12: #11143
IRIDIUM

Instrument: ALTOIR_TS12
ROM: 9.0.0-rc1+sbe3
SBE41CP 12669
Druck 11452976
WMO: #4903362
ALTOIR_TS12: #11144
IRIDIUM

Instrument: ALTOIR_TS12
ROM: 9.0.0-rc1+sbe3
SBE41CP 12670
Druck 11452983
WMO: #4903361
ALTOIR_TS12: #11146
IRIDIUM

Instrument: ALTOIR_TS12
ROM: 9.0.0-rc1+sbe3
SBE41CP 12671
Druck 11452984
WMO: #4903360
ALTOIR_TS12: #11145
IRIDIUM

Instrument: ALTOIR_TS12
ROM: 9.0.0-rc1+sbe3
SBE41CP 12672
Druck 11452985
WMO: #4903358
SOLO2IR_TS9: #7635
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12673
Druck 11452986
WMO: #1902304
NAVISIR_TSOPJ1: #1203
IRIDIUM

Instrument: NAVISIR_TSOPJ1
ROM: 190520
SBE41CP_V3.0c 12706
DRUCK 11452999
WMO: #1902437
SOLO2IR_TS9: #7756
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12765
Druck 11445372
WMO: #1902297
SOLO2IR_TS9: #7642
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12766
Druck 11445373
WMO: #1902296
SOLO2IR_TS9: #7640
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12767
Druck 11445374
WMO: #1902295
SOLO2IR_TS9: #7639
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12768
Druck 11445375
WMO: #1902396
SOLO2IR_TS9: #7651
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12809
Druck 11445693
WMO: #1902305
SOLO2IR_TS9: #7764
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12821
Druck 11499512
WMO: #1902430
SOLO2IR_TS9: #7761
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12822
Druck 11499514
WMO: #1902432
SOLO2IR_TS9: #7763
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12823
Druck 11440821
WMO: #1902431
SOLO2IR_TS9: #7762
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12824
Druck 11405476
WMO: #1902311
SOLO2IR_TS9: #7650
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12869
Druck 11405499
WMO: #4903376
SOLO2IR_TS9: #7649
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12870
Druck 11309684
WMO: #1902395
SOLO2IR_TS9: #7648
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12871
Druck 11405362
WMO: #1902394
SOLO2IR_TS9: #7647
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12872
Druck 11405382
WMO: #1902390
SOLO2IR_TS9: #7641
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12888
Druck 11513815
WMO: #1902391
SOLO2IR_TS9: #7644
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12889
Druck 11497949
WMO: #1902392
SOLO2IR_TS9: #7645
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12896
Druck 11496674
WMO: #1902393
SOLO2IR_TS9: #7646
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12897
Druck 11518237
WMO: #1902433
SOLO2IR_TS9: #7765
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12927
Druck 11531477
WMO: #1902397
SOLO2IR_TS9: #7655
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12928
Druck 11531478
WMO: #1902436
SOLO2IR_TS9: #7768
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12965
Druck 11445370
WMO: #1902324
SOLO2IR_TS9: #7770
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12966
Druck 11445371
WMO: #1902317
SOLO2IR_TS9: #7687
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12967
Druck 11499785
WMO: #1902434
SOLO2IR_TS9: #7766
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12968
Druck 11445369
WMO: #1902435
SOLO2IR_TS9: #7767
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12969
Druck 11499792
WMO: #4903346
SOLO2IR_TS9: #7657
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12976
Druck 11515300
WMO: #1902398
SOLO2IR_TS9: #7658
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12977
Druck 11518378
WMO: #1902439
SOLO2IR_TS9: #7656
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12978
Druck 11518247
WMO: #4903338
SOLO2IR_TS9: #7667
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12980
Druck 11499786
WMO: #4903347
SOLO2IR_TS9: #7668
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12981
Druck 11499787
WMO: #4903348
SOLO2IR_TS9: #7669
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12982
Druck 11499788
WMO: #4903349
SOLO2IR_TS9: #7670
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12984
Druck 11518371
WMO: #4903350
SOLO2IR_TS9: #7671
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12989
Druck 11495984
WMO: #1902314
SOLO2IR_TS9: #7680
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12991
Druck 11493668
WMO: #1902315
SOLO2IR_TS9: #7681
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12993
Druck 11515734
WMO: #1902316
SOLO2IR_TS9: #7682
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12994
Druck 11515735
WMO: #1902424
SOLO2IR_TS9: #7749
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13003
Druck 11325289
WMO: #1902413
SOLO2IR_TS9: #7683
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13004
Druck 11325292
WMO: #1902321
SOLO2IR_TS9: #7758
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13005
Druck 11325293
WMO: #1902323
SOLO2IR_TS9: #7760
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13006
Druck 11325298
WMO: #1902414
SOLO2IR_TS9: #7684
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13007
Druck 11324328
WMO: #1902415
SOLO2IR_TS9: #7685
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13008
Druck 11308045
WMO: #1902320
SOLO2IR_TS9: #7757
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13009
Druck 11447510
WMO: #4903345
SOLO2IR_TS9: #7653
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13011
Druck 11327270
WMO: #1902428
SOLO2IR_TS9: #7753
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13012
Druck 11285984
WMO: #1902400
SOLO2IR_TS9: #7660
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13013
Druck 11300860
WMO: #1902313
SOLO2IR_TS9: #7662
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13014
Druck 11300861
WMO: #1902312
SOLO2IR_TS9: #7654
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13016
Druck 11531484
WMO: #1902399
SOLO2IR_TS9: #7659
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13025
Druck 11569172
WMO: #1902401
SOLO2IR_TS9: #7661
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13026
Druck 11569174
WMO: #1902402
SOLO2IR_TS9: #7663
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13027
Druck 11569176
WMO: #1902405
SOLO2IR_TS9: #7666
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13028
Druck 11569177
WMO: #1902403
SOLO2IR_TS9: #7664
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13029
Druck 11569179
WMO: #1902404
SOLO2IR_TS9: #7665
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13035
Druck 11569186
WMO: #4903351
SOLO2IR_TS9: #7673
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13149
Druck 11569190
WMO: #1902406
SOLO2IR_TS9: #7672
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13150
Druck 11569191
WMO: #1902410
SOLO2IR_TS9: #7677
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13200
Druck 11495989
WMO: #1902409
SOLO2IR_TS9: #7676
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13201
Druck 11495990
WMO: #1902407
SOLO2IR_TS9: #7674
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13202
Druck 11495991
WMO: #1902408
SOLO2IR_TS9: #7675
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13203
Druck 11445366
WMO: #1902411
SOLO2IR_TS9: #7678
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13204
Druck 11558922
WMO: #4903471
SOLO2IR_TS9: #7755
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13205
Druck 11558923
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1902319
SOLO2IR_TS9: #7754
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13206
Druck 11558924
WMO: #1902306
SOLO2IR_TS9: #7720
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13319
Druck 11585544
WMO: #1902425
SOLO2IR_TS9: #7750
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13320
Druck 11585535
WMO: #1902426
SOLO2IR_TS9: #7751
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13321
Druck 11585540
WMO: #1902427
SOLO2IR_TS9: #7752
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13322
Druck 11585539
WMO: #1902322
SOLO2IR_TS9: #7759
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13323
Druck 11585536
WMO: #1902422
SOLO2IR_TS9: #7697
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13847
Druck 11570599
WMO: #1902420
SOLO2IR_TS9: #7694
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13848
Druck 11540158
WMO: #1902421
SOLO2IR_TS9: #7696
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13849
Druck 11569182
WMO: #1902419
SOLO2IR_TS9: #7693
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13850
Druck 11518244
WMO: #1902418
SOLO2IR_TS9: #7691
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13851
Druck 11580141
WMO: #1902318
SOLO2IR_TS9: #7689
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13854
Druck 11701167
WMO: #1902441
SOLO2IR_TS9: #7695
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13855
Druck 11701168
WMO: #1902440
SOLO2IR_TS9: #7692
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13856
Druck 11701169
WMO: #4903456
NAVISIR_TSOPJ1: #1343
IRIDIUM

Instrument: NAVISIR_TSOPJ1
ROM: 190520
SBE41CP_V5.3.5 13874
DRUCK 11701159
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1902416
SOLO2IR_TS9: #7688
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13876
Druck 11698368
WMO: #4903464
SOLO2IR_TS9: #7690
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13878
Druck 11698370
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4903377
ALTOIR_TS12: #11340
IRIDIUM

Instrument: ALTOIR_TS12
ROM: 10.2.0
SBE41CP 14091
Druck 11693468
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4903365
NAVISIR_TSOPJ1: #1346
IRIDIUM

Instrument: NAVISIR_TSOPJ1
ROM: 190520
SBE41CP_V5.3.5 14096
DRUCK 11698374
WMO: #4903458
NAVISIR_TSOPJ1: #1349
IRIDIUM

Instrument: NAVISIR_TSOPJ1
ROM: 190520
SBE41CP_V5.3.5 14097
DRUCK 11691132
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4903482
SOLO2IR_TS9: #7710
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 14140
Druck 11685318
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4903481
SOLO2IR_TS9: #7709
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 14142
Druck 11685320
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4903455
ALTOIR_TS12: #11342
IRIDIUM

Instrument: ALTOIR_TS12
ROM: 10.2.0
SBE41CP 14143
Druck 11685321
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4903457
NAVISIR_TSOPJ1: #1344
IRIDIUM

Instrument: NAVISIR_TSOPJ1
ROM: 190520
SBE41CP_V5.3.5 14146
DRUCK 11623844
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1902380
NAVISIR_TSOPJ1: #1345
IRIDIUM

Instrument: NAVISIR_TSOPJ1
ROM: 190520
SBE41CP_V5.3.5 14148
DRUCK 11808554
WMO: #1902382
NAVISIR_TSOPJ1: #1348
IRIDIUM

Instrument: NAVISIR_TSOPJ1
ROM: 190520
SBE41CP_V5.3.5 14149
DRUCK 11695228
WMO: #1902446
SOLO2IR_TS9: #7727
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 14305
Druck 11620518
WMO: #4903366
ALTOIR_TS12: #11338
IRIDIUM

Instrument: ALTOIR_TS12
ROM: 10.2.0
SBE41CP 14306
Druck 11620520
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1902381
NAVISIR_TSOPJ1: #1347
IRIDIUM

Instrument: NAVISIR_TSOPJ1
ROM: 190520
SBE41CP_V5.3.5 14318
DRUCK 11620522
WMO: #4903484
SOLO2IR_TS9: #7739
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 14333
Druck 11862063
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1902449
SOLO2IR_TS9: #7740
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 14335
Druck 11862065
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #2903141
SOLO2IR_TS9: #7741
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 14336
Druck 11862066
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4903470
SOLO2IR_TS9: #7742
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 14337
Druck 11862067
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1902423
SOLO2IR_TS9: #7698
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 14338
Druck 11862068
WMO: #2903143
ALTOIR_TS12: #11341
IRIDIUM

Instrument: ALTOIR_TS12
ROM: 9.0.0-rc1+sbe3
SBE41CP 14340
Druck 11533379
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4903477
SOLO2IR_TS9: #7704
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 14420
Druck 11888007
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #2903432
SOLO2IR_TS9: #7719
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 14438
Druck 11898831
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4903479
SOLO2IR_TS9: #7718
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 14439
Druck 11898832
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #2903138
SOLO2IR_TS9: #7717
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 14440
Druck 11898833
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1902310
SOLO2IR_TS9: #7716
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 14441
Druck 11896044
WMO: #3902247
SOLO2IR_TS9: #7705
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 14445
Druck 11898824
WMO: #2903137
SOLO2IR_TS9: #7715
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 14446
Druck 11898825
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4903467
SOLO2IR_TS9: #7703
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 14447
Druck 11898826
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1902452
SOLO2IR_TS9: #7745
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 14448
Druck 11898827
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1902450
SOLO2IR_TS9: #7743
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 14449
Druck 11898829
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4903466
SOLO2IR_TS9: #7701
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 14450
Druck 11898830
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4903465
SOLO2IR_TS9: #7700
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 14451
Druck 11893630
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1902451
SOLO2IR_TS9: #7744
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 14452
Druck 11893632
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #3902246
SOLO2IR_TS9: #7702
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 14453
Druck 11893633
125 - - - - -

WHOI Argo Homepage Creation Date: 07-May-2024